Микрореакция на сифилис качественно (RPR)

Микрореакция на сифилис качественно (RPR)